jump to navigation

Cover

Assalamualaikum Wr. Wb
Kumpulan tulisan dan catatan karya sendiri dan saduran dari rekan – rekan yang kompeten di bidangnya. Semoga bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan para wargi semuanya.
Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan.
Terima kasih kepada rekan – rekan yang ikhlas dijadikan pustaka dan referensi
Semoga bermanfaat. Terima Kasih ….

Ridwan Iskandar

Iklan